کاردستی با مواد بازیافتی و دور ریختنی

زیستاپ – کاردستی با مواد بازیافتی و دور ریختنی با ایده های خلاقانه

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :
مهارت های مورد نیاز :
استفاده مجددخلاقیتکاردستی با مواد بازیافتیکاهش دفن زباله خشکجلوگیری از دفن زباله قابل بازیافت
آدرس پروژه:
کپی رایت:
زیستاپ