اپلیکیشن زیستاپ

ورود ثبت نام

حفاظت از محیط زیست

حتما شما هم هنگام گشت و گذار در طبیعت با زباله های رها شده در طبیعت مواجه شده اید. زیستاپ با تفکیک از مبدا تلاش می کند تا با آموزش و مدیریت هوشمند جمع آوری زباله های قابل بازیافت تا حد ممکن به طبیعت کمک کند.
این گونه مواد در صورت بازیافت نشدن، مدت طولانی بعضا تا یک میلیون سال در طبیعت باقی می مانند.

چرا زیستاپ

زیستاپ با تجربه بیش از یک دهه ضمن توجه به نیاز شهروندان و همچنین شرایط حمل و نقل درون شهری، بهترین روش برای سرویس دهی به شما را به وجود آورده است،در هر زمان و هر مکان شما می توانید به سادگی درخواست جمع آوری نمائید،همیاران ما همیشه در کنار شما آماده خدمت رسانی هستند.

همیاران زیستاپ

سرویس زیستاپ در همکاری با فروشگاه ها،بنگاه ها،شرکت ها و ادارات،انجمن های خیریه،موسسات زیست محیطی،کمپین های اجتماعی(درب بطری)،NGO و سازمان های مردم نهاد،اهدای دارو به خیریه،اهدای لباس به نیازمندان،اهدای کتاب به کتابخانه
سامانه زیستاپ این امکان را فراهم می کند تا ضمن تفکیک از مبدا به همنوعان و محیط زیست خود کمک نمایید. شما می توانید با همکاری زیستاپ نقش مهمی در تفکیک از مبدا و در نتیجه کاهش حجم زباله و حفظ محیط زیست ایفا نمایید.

بهره وری مواد و انرژی

منابع طبیعی و معادن در کشور ما محدود هستند و اصراف این منابع نسل های بعد را از نیازهایشان محروم می سازد.تفکیک از مبدا و بازیافت این موارد و کاربرد مجدد آن نه تنها باعثٍ کاهش قیمت تمام شده موارد اولیه مورد نیاز تولیدی ها می گردد بلکه با کاهش مصرف انرژی، به کاهش آلودگی منجر می شود.